5 godina jamstva na HPC računala

UVJETI PETOGODIŠNJEG JAMSTVA ZA HPC RAČUNALA:

OPĆE ODREDBE:

1. Jamstvo vrijedi isključivo uz redovno servisiranje računala od strane ovlaštenog servisa
2. Pravo na jamstvo od 5 godina možete ostvariti isključivo uz ispunjavanje obveze redovnog godišnjeg servisiranja računala od strane ovlaštenog servisa.
3. Računalo se predaje na godišnji redovan servis u prostorijama Hangara 18 d.o.o.
4. Godišnji redovan servis računala ste obavezni obaviti najkasnije 30 dana od isteka jamstva svake godine od datuma kupovine.
5. Kod prvog redovnog servisa izdat ćemo i potvrdu odrađenog servisa u toj godini koju je potrebno čuvati skupa sa računom i jamstvenim listom.
6. Cijena redovnog servisa je u skladu s važećim cjenikom Hangara 18 d.o.o. i iznosi 187,50 kn.
7. Ukoliko bilo koja od gore navedenih obaveza ne bude ispunjena Hangar 18 d.o.o. ne priznaje jamstvo od 5 godina. U tom slučaju vrijedi samo jamstvo koju propisuje zakonski minimum, odnosno 2 godine ili 24 mjeseca.

UVJETI JAMSTVA:

1. Ovim jamstvom jamčimo Vam da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualni nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
2. JAMSTVENI ROK počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 60 mjeseci.
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
4. Ako popravak proizvoda traj duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 5. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
6. Davalac jamstva osigurava servis i rezerve dijelove 7 godina od datuma kupnje.
7. JAMSTVO NE OBUHVAĆA: Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost Hangara 18 d.o.o.
8. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima: Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji. Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda. Ako je proizvod prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe. Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži, elementarne nepogode i slično. Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisne upotrebe ili nepravilnim transportiranjem. Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
9. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava veažeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač

Uvjete jamstva možete pročitati i preuzeti ovdje.

Centralni servis:
HANGAR 18 d.o.o.
Tel: 048/222-909
email: [email protected]
Adresa: Braće Wolf, 48000 Koprivnica