NOA PREMIUM CARE PUNO POKRIĆE Sigurnost uz NOA ELEMENT uređaje i PREMIUM CARE uslugu

Novi uvjeti od 20.02.2018

Kupnjom bilo kojeg modela NOA pametnog telefona iz Element serije osigurani ste punim pokrićem u trajanju od 12 mjeseci.

Nova pogodnost – NOA mobile premium service
Korisnici NOA premium care jamstvom dobivaju prioritetni status u servisu čime se jamči 48 sati od odobravanja popravka do završetka servisa.*

Ovo jamstvo pokriva sve štete nastale:

 • kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom i neposrednim djelovanjem električne energije zbog zemljospoja
 • prenaponom ili podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama
 • požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem, žarenjem ili implozijom te gašenjem požara
 • provalnom krađom
 • nepažnjom osiguranika (pad, lom, tekućine). U slučaju štete nastale običnom nepažnjom Korisnika (pad, lom, tekućine), primjenjuje se samopridržaj od 25 % iznosa štete + PDV, ali najmanje u iznosu od 25,00 EUR + PDV (u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po prodajnom tečaju HNB-a važećim na dan obračuna)
 • djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta bez vlastite ili tuđe krivnje
 • implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku
 • vodom ili vlagom uslijed elementarnih šteta, šteta na građevinama (puknuće cijevi, itd.)
 • elementarnim štetama poput visokih voda, odrona kamenja, oluja, poplava, smrzavanja, snježnih lavina

Napomena:

 • troškovi dostave i transporta nisu pokriveni ovim jamstvom. Opcionalna usluga prijevoza uređaja do servisa i natrag kupcu naplaćuje se 50 kn u jednom smjeru.
 • štetu je potrebno prijaviti unutar 10 dana od njenog nastanka
 • * vrijeme popravka uređaja podrazumijeva vrijeme rada servisera, odnosno kreće od dostave uređaja u servis i odobravanja popravka unutar okvira PCWE usluge, te završava obavještavanjem korisnika o završenom servisu. Eventualne konzultacije i čekanja npr. na odgovor kupca ne spadaju u vrijeme popravka

Jamstvo se odnosi samo na Element seriju Noa pametnih telefona!

Uvjete jamstva možete pročitati i preuzeti ovdje.