PREMIUM CARE ELEMENT usluga - sigurnost za Vaše NOA ELEMENT uređaje

Kupnjom bilo kojeg modela NOA pametnog telefona iz Element serije dobivate PREMIUM CARE ELEMENT uslugu u trajanju od 12 mjeseci.

Nova pogodnost – NOA mobile premium service
Korisnici PREMIUM CARE ELEMENT usluge dobivaju prioritetni status u servisu čime se jamči 48 sati od odobravanja popravka do završetka servisa.*

NOA PREMIUM CARE ELEMENT usluga pokriva Nepredvidive štete nastale:

 • kratkim spojem, nadstrujom ili prenaponom i neposrednim djelovanjem električne energije
  zbog zemljospoja, kratkog spoja ili prenapona
 • podnaponom, električnim nabojem, elektromagnetskim smetnjama
 • implozijom ili drugim djelovanjem pri podtlaku
 • požarom, udarom groma, eksplozijom, udarom ili padom zrakoplova, njegovih dijelova ili
  njegovog tereta, kao i sporim izgaranjem, tinjanjem, paljenjem, žarenjem ili implozijom te
  gašenjem požara
 • padom uređaja, odnosno udarcem u tvrdu podlogu
 • djelovanjem mehaničke sile svih vrsta predmeta
 • djelovanjem vode ili vlage, izuzev atmosferskih padalina
 • djelovanjem elementarnih nepogoda

Napomena:

 • U slučaju nastanka Nepredvidive štete, primjenjuje se Samopridržaj od 25 % NOA PREMIUM CARE ELEMENT vrijednosti, ali najmanje u iznosu od 25,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po prodajnom tečaju HNB-a važećim na dan obračuna) bez PDV-a
 • Troškovi dostave i transporta nisu pokriveni ovom uslugom.
 • štetu je potrebno prijaviti unutar 10 dana od njenog nastanka
 • * vrijeme popravka uređaja podrazumijeva vrijeme rada servisera, odnosno kreće od dostave uređaja u servis i odobravanja popravka unutar okvira PREMIUM CARE ELEMENT usluge, te završava obavještavanjem korisnika o završenom servisu. Eventualne konzultacije i čekanja npr. na odgovor kupca ne spadaju u vrijeme popravka

Usluga se odnosi samo na NOA Element serije (N, P i F serije)

Uvjete usluge možete pročitati i preuzeti ovdje – Novi uvjeti od 01.02.2019. godine.